Sekretesspolicy

Madeira reseguide (hädanefter "Madeiras reseguide, webbplats eller webbplats"), den enhet som ansvarar för www.themadeiratravelguide.com värderar sina medlemmars / kunders integritet och förbinder sig i detta avseende att respektera den, säkerställa sekretess och skydd för de uppgifter som registrerats av användarna.

Denna sekretesspolicy är avsedd att ge användarna villkoren för säkerhet och integritet, och endast de uppgifter som krävs för tillhandahållandet av tjänsten begärs och samlas in enligt de uttryckliga indikationerna på webbplatsen. Du har fri tillgång till, korrigera eller radera dina uppgifter.

1. IDENTIFIERING AV ANSVARIGT FÖR BEHANDLING
Företag: Reseguiden för Madeira
Kontakta dataskyddsombuddados.pessoais@themadeiratravelguide.com

Vi åtar oss följande åtaganden gentemot användarna:

 • För att behandla uppgifter på ett lagligt och rättvist sätt, samla endast den information som är nödvändig och relevant för det ändamål för vilket den är avsedd.
 • Låt den registrerade få tillgång till och korrigera viss information om honom / henne.
 • Håll uppgifterna korrekta och om nödvändigt aktuella.
 • Garantera kostnadsfritt rätten att radera de uppgifter som används när det krävs av innehavaren.
 • Besitter säkerhetsmekanismer som förhindrar att en obehörig person konsulterar, ändrar, förstör eller tillför data för att göra det.
 • Utför inte samtrafik mellan personuppgifter, såvida det inte är tillåtet enligt lag.

2. INFORMATION OCH SAMTYCKE
Personuppgiftslagen (nedan kallad LPDP) och den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, nedan kallad RGPD) säkerställer skyddet av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och den fria rörligheten för sådana uppgifter.

I juridiska termer betyder "personuppgifter" all information av vilken art som helst och oavsett dess stöd, inklusive ljud och bild, relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person, och skyddet täcker inte uppgifter om juridiska personer.

Genom att acceptera denna integritetspolicy ger du ditt informerade, uttryckliga, fria och entydiga samtycke till att de personuppgifter som tillhandahålls via webbplatsen www.madeira-adventure-kingdom.com ska ingå i en fil som ansvarar för The Madeira Travel Guide, vars behandling enligt LPDP och RGPD följer lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Madeira reseguide underhåller en databas med registrering av sina kunder. De uppgifter som finns på denna grund är endast de uppgifter som tillhandahålls av uppgifterna vid tidpunkten för registreringen och samlas in och bearbetas automatiskt, enligt de villkor som godkänts av National Data Protection Commission, av Madeira Travel Guide, den enhet som ansvarar för motsvarande fil.

Information om filosofisk eller politisk övertygelse, parti- eller fackföreningsmedlemskap, religiös tro, privatliv och ras eller etniskt ursprung, samt uppgifter om hälsa och sexliv, inklusive genetiska data, ska inte begäras.

Under inga omständigheter ska vi utföra någon av följande aktiviteter med personuppgifter som vi får via denna webbplats:

Bevilja andra personer eller andra enheter utan den registrerades förhandsgodkännande;

3. SYFTE MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter som vi behandlar via den här sidan kommer endast att användas för följande ändamål:

 • (i) Bokningsförfrågningar;
 • (ii) Kommunikation med kunder och förtydligande av tvivel.
 • (iii) Behandling av kontaktorder;
 • (iv) Skadebehandling;
 • (v) Statistiska analysaktiviteter.
 • (vi) Verifiera, underhålla och utveckla system och statistiska analyser;
 • (vii) Direktmarknadsföringskommunikation (om du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål);
 • (viii) Förebyggande och bekämpning av bedrägerier.
 • (ix) Begäran om kommentarer om köpta produkter eller tjänster;
 • (x) Genomföra undersökningar om tillfredsställelse.
 • (xi) När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in ​​de data som visas i kommentarformuläret och även besökarens IP-adress och webbläsarens användaragentsträng för att hjälpa till att upptäcka skräppost. En anonymiserad sträng som skapats från din e-postadress (även kallad hash) kan skickas till Gravatar-tjänsten för att se om du använder den. Sekretesspolicyn för Gravatar-tjänsten finns här: https://automattic.com/privacy/. Efter godkännande av din kommentar är din profilbild synlig för allmänheten i samband med din kommentar.

Madeira reseguide garanterar konfidentialitet för alla uppgifter som tillhandahålls av sina kunder. Även om MAK samlar in och bearbetar data på ett säkert sätt och förhindrar förlust eller manipulation av dem, med hjälp av de mest avancerade teknikerna för detta ändamål, informerar vi dig om att insamlingen i öppet nätverk möjliggör spridning av personuppgifter utan säkerhetsförhållanden, med risk att ses och användas av obehöriga tredje parter.

Webbplatsen Madeira Travel Guide har ett kontaktformulär där användare kan ställa frågor och därmed dra nytta av hela Madeira Travel Guide-erbjudandet. Om användare tillhandahåller personuppgifter till MAK via detta kontaktformulär kommer de inte att användas för något annat syfte än vad användaren begär.

Webbplatsen www.madeira-adventure-kingdom.com har en chatt där användare kan ställa frågor och därmed dra nytta av hela The Madeira Travel Guide-erbjudande. Om användare tillhandahåller personuppgifter till Madeira Travel Guide via chatt, kommer de inte att användas för något annat syfte än vad användaren begär.

Å andra sidan samtycker användaren till tillgången till informationen om tjänsten som avtalas med Madeira Travel Guide för att kunna erbjuda ytterligare tjänster till entreprenören.

Vid tidpunkten för insamlingen av personuppgifter, utom i de områden där det motsatta antyds, kan användaren frivilligt göra personuppgifter tillgängliga, utan att bristen på svar innebär en minskning av kvaliteten eller kvantiteten på motsvarande tjänster (om inte annat anges ). Att inte svara på data, vilket anses vara obligatoriskt, innebär dock att det är omöjligt att komma åt den tjänst som uppgifterna begärdes för.

Om du inte accepterar ovanstående villkor kommer Madeira Travel Guide inte att kunna ingå avtal med dig via sin webbplats.

4. ÖVERLÄGGNING AV PERSONUPPGIFTER
För att uppfylla syftet med denna webbplats kan Madeira Travel Guide överföra sina personuppgifter till andra enheter som behandlar den för följande ändamål:

 • Tillhandahållande av avtalade tjänster;
 • Aktiviteter för betalningshantering och bearbetning;

De enheter till vilka Madeira reseguide och deras personuppgifter för att hantera dem i ovan nämnda termer kommer att ha följande karaktär:

 • Försäkringsbolag;
 • Tredjeparter relaterade till tillhandahållande av avtalade tjänster;
 • Enheter för betalningshantering och bearbetning;
 • Bearbetnings- och beställningsenheter.

5. LAGRA DINA PERSONUPPGIFTER
Data som samlas in av Madeira Travel Guide kan överföras och lagras på en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Genom att skicka dina personuppgifter godkänner du denna överföring, lagring eller behandling.

All information som tillhandahålls till Madeira Travel Guide lagras säkert på våra servrar och / eller servrar från våra tjänsteleverantörer, som kan vara belägna i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”). Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

6. SÄKERHETSÅTGÄRDER
Madeira reseguide anger att den har genomfört och kommer att fortsätta att genomföra de säkerhetsåtgärder av teknisk och organisatorisk karaktär som är nödvändiga för att säkerställa säkerheten för de personuppgifter som tillhandahålls den för att förhindra obehörig ändring, förlust, behandling och / eller åtkomst, redogöra för teknikens nuvarande tillstånd, vilken typ av data som lagras och de risker som den utsätts för

Madeira reseguide garanterar konfidentialitet för all information som tillhandahålls av sina kunder, antingen i registret eller i processen att köpa / beställa produkter eller tjänster. Insamling och bearbetning av data sker säkert och förhindrar förlust eller manipulation. All data kommer att matas in på en säker server (128 bitars SSL) som krypterar / kodar (förvandlas till en kod). Du kan verifiera att din webbläsare är säker om låssymbolen visas eller om adressen börjar med https istället för http.

Personuppgifterna behandlas med den skyddsnivå som lagligen krävs för att garantera deras säkerhet och förhindra obehörig ändring, förlust, behandling eller åtkomst, med hänsyn till teknikens tillstånd, vara användaren medveten och acceptera att åtgärderna för Internetsäkerhet inte är ointaglig.

Madeira reseguide när du får tillgång till personuppgifter, förbinder sig att:

 • Att lagra dem med hjälp av lagligt verkställbara säkerhetsåtgärder av teknisk och organisatorisk karaktär som garanterar deras säkerhet och därigenom undviker obehörig ändring, förlust, bearbetning eller åtkomst, i enlighet med det nuvarande tekniska tillståndet, till datan och eventuella risker som de utsätts för;
 • Använd informationen uteslutande för de tidigare definierade ändamålen;
 • Se till att uppgifterna endast behandlas av de arbetare vars ingripande är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsten och att de är bundna av sekretess och sekretess. Om informationen lämnas ut till tredje part, bör de vara skyldiga att hålla sekretessen i enlighet med bestämmelserna i detta dokument.

7. KOMMERSIELLT OCH FRÄMJANDE KOMMUNIKATION
Ett av syftena för vilket vi behandlar personuppgifter som tillhandahålls av användare är att skicka elektronisk kommunikation med information som rör kommersiell och reklamkommunikation.

När vi gör en kommunikation av denna typ kommer den att riktas uteslutande till användare som tidigare har godkänt dem uttryckligen.

I enlighet med bestämmelserna i lagdekret nr. 7/2004 av den 7 januari, om du vill sluta ta emot kommersiell eller reklamkommunikation från The Madeira Travel Guide, kan du begära motstånd från tjänsten genom att skicka ett e-postmeddelande till dados.pessoais@themadeiratravelguide.com

8. INBÄDDAT INNEHÅLL FRÅN ANDRA WEBBPLATSER
Artiklar på den här webbplatsen kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar, etc.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbyggda innehållet, inklusive att spåra din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

9. ÖVNING AV RÄTTIGHETER
I enlighet med bestämmelserna i LDPD och RGPD kan du utöva dina rättigheter till åtkomst, rättelse, radering, begränsning, motstånd och bärbarhet när som helst på begäran på något av följande sätt:

Om du när som helst vill upphöra att ingå i databasen The Madeira Travel Guide kan du utöva denna rätt genom dessa kontakter.

Senast uppdaterad: 05 februari 2021