Politica de confidențialitate

Ghidul de călătorie Madeira (denumit în continuare „Ghidul de călătorie Madeira, site-ul sau site-ul web”), entitatea responsabilă pentru www.themadeiratravelguide.com apreciază confidențialitatea membrilor / clienților săi și în acest sens se angajează să-l respecte, asigurând confidențialitatea și protecția datele înregistrate de utilizatori.

Această Declarație de confidențialitate este destinată să ofere utilizatorilor condițiile de securitate și confidențialitate și sunt solicitate și colectate numai datele necesare pentru furnizarea serviciului, conform indicațiilor explicite de pe site. Sunteți liber să accesați, să corectați sau să ștergeți datele dvs.

1. IDENTIFICAREA RESPONSABILULUI PENTRU TRATAMENT
Despre: Ghidul de călătorie din Madeira
Contactați responsabilul cu protecția datelordados.pessoais@themadeiratravelguide.com

Ne asumăm următoarele angajamente cu utilizatorii:

 • Pentru a prelucra datele într-un mod legal și echitabil, colectând doar informațiile necesare și relevante scopului pentru care sunt destinate.
 • Permiteți persoanei vizate să acceseze și să corecteze unele informații despre el / ea.
 • Păstrați datele corecte și, dacă este necesar, actuale.
 • Garantați gratuit dreptul de a șterge datele utilizate atunci când este solicitat de către titular.
 • Deține mecanisme de securitate care împiedică consultarea, modificarea, distrugerea sau adăugarea datelor de către o persoană neautorizată în acest sens.
 • Nu efectuați interconectarea datelor cu caracter personal, decât dacă este autorizat de lege.

2. INFORMAȚII ȘI CONSENTIMENT
Legea privind protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare „LPDP”) și Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, denumit în continuare „RGPD”) asigură protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

În termeni legali, „date cu caracter personal” înseamnă orice informație de orice natură și indiferent de suportul acesteia, inclusiv sunetul și imaginea, referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar protecția nu acoperă datele persoanelor juridice.

Prin acceptarea acestei politici de confidențialitate vă dați consimțământul informat, expres, gratuit și fără ambiguități pentru ca datele personale furnizate prin intermediul site-ului www.madeira-adventure-kingdom.com să fie incluse într-un fișier care este responsabilitatea Ghidului de călătorie Madeira, al căror tratament în condițiile LPDP și RGPD respectă măsurile de securitate tehnice și organizaționale adecvate.

Ghidul de călătorie din Madeira menține o bază de date cu înregistrarea clienților săi. Datele prezente pe această bază sunt doar datele furnizate de date în momentul înregistrării și sunt colectate și prelucrate automat, în conformitate cu termenii aprobați de Comisia Națională pentru Protecția Datelor, de Ghidul de călătorie din Madeira, entitatea responsabilă de fișier corespunzător.

Nu trebuie solicitate informații despre convingerile filozofice sau politice, apartenența la partid sau sindicat, credința religioasă, viața privată și originea rasială sau etnică, precum și datele privind sănătatea și viața sexuală, inclusiv datele genetice.

În niciun caz nu vom desfășura oricare dintre următoarele activități cu datele personale furnizate nouă prin intermediul acestui site:

Acordarea altor persoane sau altor entități, fără acordul prealabil al persoanei vizate;

3. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE
Datele personale pe care le tratăm prin această pagină vor fi utilizate numai în următoarele scopuri:

 • (i) Cereri de rezervare;
 • (ii) Comunicarea cu clienții și clarificarea îndoielilor;
 • (iii) Procesarea comenzii de contact;
 • (iv) Prelucrarea cererii;
 • (v) Activități de analiză statistică;
 • (vi) să verifice, să mențină și să dezvolte sisteme și analize statistice;
 • (vii) Comunicări directe de marketing (dacă ați consimțit la prelucrarea datelor dvs. personale în acest scop);
 • (viii) Prevenirea și combaterea fraudei;
 • (ix) Cerere de comentarii cu privire la produsele sau serviciile achiziționate;
 • (x) Realizați sondaje de satisfacție.
 • (xi) Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele afișate în formularul de comentarii, precum și adresa IP a vizitatorului și șirul de agent de utilizator al browserului pentru a ajuta la detectarea spamului. Un șir anonim creat din adresa dvs. de e-mail (numit și hash) poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl utilizați. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului dvs., fotografia dvs. de profil este vizibilă publicului în contextul comentariului dvs.

Ghidul de călătorie din Madeira garantează confidențialitatea tuturor datelor furnizate de clienții săi. Deși MAK colectează și procesează datele într-un mod sigur și previne pierderea sau manipularea acestora, folosind cele mai avansate tehnici în acest scop, vă informăm că colectarea în rețea deschisă permite circulația datelor cu caracter personal fără condiții de securitate, cu riscul de a fi văzut și utilizat de terți neautorizați.

Site-ul web Ghid turistic Madeira are un formular de contact în care utilizatorii pot pune întrebări și astfel pot profita mai bine de întreaga ofertă Ghid turistic Madeira. Dacă utilizatorii furnizează date personale către MAK prin intermediul acestui formular de contact, aceștia nu vor fi utilizați în niciun alt scop decât cel solicitat de utilizator.

Site-ul www.madeira-adventure-kingdom.com are un chat, unde utilizatorii pot pune întrebări și astfel pot profita mai bine de întreaga ofertă a Ghidului de călătorie din Madeira. Dacă utilizatorii furnizează date cu caracter personal Ghidului de călătorie din Madeira prin chat, nu vor fi folosiți în niciun alt scop decât cel solicitat de utilizator.

Pe de altă parte, utilizatorul consimte la accesul la informațiile referitoare la serviciul contractat cu Ghidul de călătorie din Madeira pentru a putea oferi servicii suplimentare contractorului.

În momentul colectării datelor cu caracter personal, cu excepția câmpurilor în care este indicat contrariul, utilizatorul poate pune la dispoziție în mod voluntar date cu caracter personal, fără ca lipsa răspunsului să implice o scădere a calității sau cantității serviciilor corespunzătoare (cu excepția cazului în care se indică altfel ). Cu toate acestea, nerespectarea datelor, care este considerată obligatorie, va însemna că este imposibil să accesați serviciul pentru care au fost solicitate datele.

Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de mai sus, Ghidul de călătorie din Madeira nu va putea contracta cu dvs. prin intermediul site-ului său web.

4. CESIUNEA DATELOR PERSONALE
Pentru a se conforma scopului acestui site web, Ghidul de călătorie din Madeira poate transfera datele sale personale către alte entități care îl vor trata în următoarele scopuri:

 • Furnizarea de servicii contractate;
 • Activități de gestionare și procesare a plăților;

Entitățile cărora Ghidul de călătorie din Madeira și datele lor personale le vor trata în termenii menționați mai sus vor avea următoarea natură:

 • Firme de asigurari;
 • Terțe părți legate de furnizarea de servicii contractate;
 • Entități de gestionare și procesare a plăților;
 • Prelucrarea și comandarea entităților.

5. PĂSTRAREA DATELOR PERSONALE
Datele colectate de Ghidul de călătorie din Madeira pot fi transferate și stocate la o destinație în afara Spațiului Economic European („SEE”). Prin trimiterea datelor dvs. personale, sunteți de acord cu acest transfer, stocare sau prelucrare.

Toate informațiile furnizate Ghidului de călătorie din Madeira sunt stocate în siguranță pe serverele și / sau serverele furnizorilor noștri de servicii, care pot fi localizate în țări din afara Spațiului Economic European („SEE”). Luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că datele dvs. sunt tratate în condiții de siguranță și în conformitate cu această politică de confidențialitate.

6. MĂSURI DE SECURITATE
Ghidul de călătorie din Madeira afirmă că a implementat și va continua să pună în aplicare măsurile de securitate de natură tehnică și organizațională necesare pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal furnizate acestuia pentru a preveni modificarea, pierderea, tratamentul și / sau accesul neautorizat, ia în considerare starea actuală a tehnologiei, natura datelor stocate și riscurile la care este expusă.

Ghidul de călătorie din Madeira garantează confidențialitatea tuturor datelor furnizate de clienții săi fie în registru, fie în procesul de cumpărare / comandare a produselor sau serviciilor. Colectarea și prelucrarea datelor are loc în condiții de siguranță și previne pierderea sau manipularea acestora. Toate datele vor fi introduse pe un server securizat (SSL pe 128 biți) care criptează / codifică (se transformă într-un cod). Puteți verifica dacă browserul dvs. este sigur dacă apare simbolul de blocare sau dacă adresa începe cu https în loc de http.

Datele cu caracter personal sunt tratate cu nivelul de protecție legal cerut pentru a garanta securitatea acestora și pentru a preveni modificarea, pierderea, tratarea sau accesul neautorizat, ținând cont de starea tehnologiei, fiind conștient de utilizator și acceptând că măsurile de securitate pe Internet nu sunt necucerit.

Ghidul de călătorie din Madeira ori de câte ori accesați date cu caracter personal, se angajează să:

 • Pentru a le stoca prin intermediul unor măsuri de securitate aplicabile din punct de vedere legal, de natură tehnică și organizațională, care garantează securitatea acestora, evitând astfel modificarea, pierderea, prelucrarea sau accesul neautorizat, în conformitate cu starea actuală a tehnologiei, la natura datelor și la posibilele riscuri la care sunt expuși;
 • Folosiți datele exclusiv în scopurile definite anterior;
 • Asigurați-vă că datele sunt prelucrate numai de lucrătorii a căror intervenție este necesară pentru furnizarea serviciului și că sunt obligați să respecte obligația de a păstra secretul și confidențialitatea. În cazul în care informațiile sunt dezvăluite unor terțe părți, acestea ar trebui să fie obligate să păstreze confidențialitatea în conformitate cu prevederile acestui document.

7. COMUNICAȚII COMERCIALE ȘI PROMOȚIONALE
Unul dintre scopurile pentru care tratăm datele cu caracter personal furnizate de utilizatori este de a trimite comunicații electronice cu informații referitoare la comunicări comerciale și promoționale.

Ori de câte ori facem o comunicare de acest tip, aceasta va fi adresată exclusiv utilizatorilor care le-au autorizat anterior în mod expres.

În conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 7/2004 din 7 ianuarie, în cazul în care doriți să nu mai primiți comunicări comerciale sau promoționale din Ghidul de călătorie din Madeira, puteți solicita opoziție din partea serviciului prin trimiterea unui e-mail la dados.pessoais@themadeiratravelguide.com

8. CONȚINUT ÎNCERCAT DE LA ALTE WEB-uri
Articolele de pe acest site pot include conținut încorporat (de ex. Videoclipuri, imagini, articole, etc.). Conținutul încorporat de pe alte site-uri se comportă exact în același mod ca și în cazul în care vizitatorul a vizitat celălalt site web.

Aceste site-uri web pot să colecteze date despre dvs., să utilizeze module cookie, să încorporeze urmărirea terță parte și să monitorizeze interacțiunea cu conținutul încorporat, inclusiv urmărirea interacțiunii dvs. cu conținutul încorporat dacă aveți un cont și sunteți conectat (ă) la site-ul respectiv.

9. EXERCITAREA DREPTURILOR
În conformitate cu prevederile LDPD și RGPD, vă puteți exercita drepturile de acces, rectificare, ștergere, limitare, opoziție și portabilitate în orice moment, la cerere, prin oricare dintre următoarele mijloace:

Dacă doriți, în orice moment, să încetați să mai faceți parte din baza de date Ghid de călătorie din Madeira, puteți exercita acest drept prin intermediul acestor contacte.

Ultima actualizare: 05 februarie 2021